Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Copyright © STG|S i.o. / NVVS Archief |   Webdesign: MS Publisher Concepts

Tekstvak: Tekstvak:

S

T

G

S

Tekstvak: S T G | S | S T I C H T I N G   S P E Y E R M E T H O D E   I N  O P R I C H T I N G

disclaimer

STG|S i.o./ SPEYERMETHODE.NL | DISCLAIMER

D I S C L A I M E R

 

Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving

kan Speyermethode.NL niet garanderen dat de informatie op haar website

steeds correct of volledig is. Aan de op de website aangeboden informatie en/of

diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

 

Speyermethode.NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.

Wel stelt Speyermethode.NL het op prijs indien zulke onjuistheden worden gemeld bij

de webredactie.

 

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten

die Speyermethode.NL naar aanleiding van haar website ontvangt, worden door

Speyermethode.NL beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om

door Speyermethode.NL vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige

nadere toestemming voor nodig is.

 

Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop

de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is.

STG|S i.o.