Tekstvak:

VOOR ECHTE VERANDERING IN DE ONDERSTROOM  |  MOGEN ZIJN DIE JE BENT | VERSCHIL MAG ER ZIJN | PROBLEMEN HANTEREN | VERANDEREND VERMOGEN

Tekstvak: Tekstvak:

Wat is de Verandering 10-daagse volgens de Speyermethode?

 

De Speyermethode is een tiendaags, individueel inzichtgevend traject

ontwikkeld door: Dr. Simon A. Speyer. De methode is bedoelt voor

mensen die in het dagelijkse zelfstandig functioneren te kampen

hebben met specifieke persoonlijke problemen en innerlijke conflicten.

 

De Speyermethode is erop gericht om de oorzaken van chronische

problemen die je in je dagelijks functioneren zowel privé als in je werk

ervaart, methodisch op te sporen én definitief op te lossen. De Speyer-

methode is geheel gebaseerd op de natuurlijke verwerking van emoties.

 

De Verandering 10-daagse volgens de Speyermethode leert wat in individuele

omstandigheden ‘onverwerkt handelen’ is, hoe dit handelen te herkennen is

en wat de specifieke oorzaken / - ‘triggers’ zijn. De Speyermethode helpt

om te leven en te functioneren vanuit inzicht in persoonlijke denkpatronen,

gevoelservaringen en reacties. Eerlijk tegenover jezelf en de ander zorgt

ervoor dat het evenwicht binnen relaties, - gezins– en – beroepsleven, kan

worden hersteld; gecompliceerde situaties worden positief beinvloedt.

 

Vroegkinderlijke condities

 

Uitgangspunt is dat bepaalde emotionele problemen in het NU  hun oor-

sprong in de eerste vijf kinderjaren hebben.  Als het kind in de zogenoemde

‘vroege  programmeringsjaren‘  (van 0 tot 4 jaar) niet in staat was te

reageren op de inbreng van zijn ouders cq. verzorgers, zal het kind in

zijn of haar latere leven moeilijkheden  ondervinden.  Zoals bijvoor-

beeld :  relatieproblemen,  psychosomatische klachten,  seksuele

problemen, angsten,  zoals faalangst  geen ‘nee’ durven zeggen,

verlatingsangst, innerlijke conflicten privé en in de werksfeer.

 

Begeleiding

 

De methode vindt plaats gedurende twee aaneengesloten perioden

van elk vijf (werk) dagen waarin sessies van ongeveer twee uur per

dag plaatshebben. De begeleiding tijdens de verwerkingsperiode vindt

plaats gedurende het jaar dat daarop volgt. De nagesprekken zijn op

afspraak en daarna: naar behoefte. Info Direct  

 

 

 

 

) 06 3 64 94 311

© Christien Naber | Speyertherapie Oss