Tekstvak:

VOOR ECHTE VERANDERING IN DE ONDERSTROOM  |  MOGEN ZIJN DIE JE BENT | VERSCHIL MAG ER ZIJN | PROBLEMEN HANTEREN | VERANDEREND VERMOGEN

Tekstvak: Tekstvak:

Bedrijfs - en organisatiegerichte coaching en counseling bewegen zich op het

terrein van zelfanalyse, bewustwording, reflectie, gezondheid, psychologie,

spiritualiteit en welzijn. Daarnaast kan het wenselijk zijn om de unieke inzichten

over uw persoonlijke gevoelswereld en functioneren - privé en op het werk -, in

een neutrale onafhankelijke situatie buiten het kader van uw loopbaan te verwerven

en te verdiepen.

 

Cliënten van de Speyermethode kiezen nadrukkelijk voor deze strikt individuele,

kortdurende en zeer effectieve methode om, vrij van zakelijk prestige, aan

persoonlijke kernproblemen (zie: 'klachtenindicaties') en ontwikkeling te werken.

 

Volgens de Speyermethode zijn kernproblemen veelal veroorzaakt in de vroege

kindertijd en kunnen deze het dagelijks functioneren negatief beinvloeden.

Met behulp van de Speyermethode kan actieve informatie uit de kindertijd, die

problemen veroorzaakt in het huidige privé- en beroepsleven van volwassenen,

methodisch worden opgespoord en opgelost.

 

De Speyermethode is een natuurlijke methode voor een volstrekt natuurlijke

verwerking en bevrijding van een pijnlijk verleden.

 

Privacy

 

Er wordt geen informatie van cliënten verstrekt aan partners en familie, werkgever, leidinggevende(n),

collega(e), bedrijfs- en/of organisatiecoach/-counselor, verzuim– en/of  reintegratiecoördinator, arbeids-

consulent, uitkeringsinstantie, bedrijfsarts en/of andere belanghebbenden. 

 

Info Direct

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

) 06 3 64 94 311

Verandering 10-daagse

© Christien Naber | Speyertherapie Oss